เบื่อกับการที่เว็บไซต์ขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้ในการลงทะเบียน? ไม่ต้องทำอย่างนั้นอีกต่อไป! เพียงแค่เลือกหมายเลขฟรีของเราหมายเลขหนึ่ง แล้วรับการแจ้งเตือนสำหรับ WhatsApp, Facebook และบริษัทอื่น ๆ ที่นี่เลย ไม่ต้องกรอกหมายเลขมือถือจริงของคุณอีกต่อไป!

เริ่มใช้เลยตอนนี้
my trash mobile

รับข้อความตัวอักษร

รับข้อความตัวอักษรสำหรับการยืนยันออนไลน์ เช่นใน WhatsApp หรือ Facebook

  1. เลือกหมายเลขมือถือออนไลน์ฟรีของเราหนึ่งเลข
  2. กรอกหมายเลขลงในบริการที่ขอหมายเลขโทรศัพท์
  3. คลิกที่ปุ่ม รับ เพื่อรับข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขนั้น

แสดงหมายเลขออนไลน์ที่มีอยู่ทั้งหมด

NEW! รับหมายเลขที่ไม่ซ้ำใคร

ข้อความที่ได้รับ
US +12563335956 +1 2563335956

สถานะ วันที่ ผู้ส่ง ข้อความ
รับแล้ว New 25/02/2018 - 10:41 14387949XXX Your verification code for Stripe is: 147-550
รับแล้ว 25/02/2018 - 10:11 14155084XXX Please input verify code: 528634950
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:51 14155084XXX Please input verify code: 238531534
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:25 17745384XXX WeChat verification code: 4500. This verification code is only used to freeze your account. Do not forward or share it with others. If this
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:18 14407305XXX WeChat verification code: 4500. This verification code is only used to freeze your account. Do not forward or share it with others. If this
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:15 14407305XXX WeChat code (4372) may only be used once for account retrieval. For account safety, don't forward the code to others.
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:13 14407305XXX WeChat code (4372) may only be used once for account retrieval. For account safety, don't forward the code to others.
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:13 14158154XXX 694358 (Qcloud Verification Code)
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:11 14159856XXX 3153 is your Postmates verification code.
รับแล้ว 25/02/2018 - 9:05 14155084XXX Please input verify code: 593173737
รับแล้ว 25/02/2018 - 8:29 14845518XXX Click on the link to reset your password for your Sideline account: https://i.sideline.com/rp/00iMSCopunqS08toq09I1Dnz07TEh6YA69
รับแล้ว 25/02/2018 - 8:28 15102553XXX Click on the link to reset your password for your Sideline account: https://i.sideline.com/rp/VUsyl6GQg403rGEt3fLt1r0aQOXa2k1869
รับแล้ว 25/02/2018 - 8:25 13178915XXX Click on the link to reset your password for your Sideline account: https://i.sideline.com/rp/uBRYJziDP00b6l3w9xSzG08IxYRmpo5J69
รับแล้ว 25/02/2018 - 8:25 14695576XXX Click on the link to reset your password for your Sideline account: https://i.sideline.com/rp/5dzudQhrWyl07vXQFNWvKmw017CcmqGw69
รับแล้ว 25/02/2018 - 7:15 14072164XXX WeChat code (1738) may only be used once for account retrieval. For account safety, don't forward the code to others.
รับแล้ว 25/02/2018 - 7:13 15618929XXX WeChat verification code: 2710. This verification code is only used to freeze your account. Do not forward or share it with others. If this
รับแล้ว 25/02/2018 - 7:12 14407305XXX WeChat verification code: 2710. This verification code is only used to freeze your account. Do not forward or share it with others. If this
รับแล้ว 25/02/2018 - 6:53 12017309XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
รับแล้ว 25/02/2018 - 6:46 525529556XXX Jiennense 928763
รับแล้ว 25/02/2018 - 6:12 19548408XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
รับแล้ว 25/02/2018 - 6:12 13342193XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
รับแล้ว 25/02/2018 - 6:12 17328750XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
รับแล้ว 25/02/2018 - 5:59 19548408XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
รับแล้ว 25/02/2018 - 5:32 18126247XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
รับแล้ว 25/02/2018 - 5:26 15854381XXX Your confirmation code is 216773. Please enter it in the text field.
ชมข้อความทั้งหมด

You need a free Trash Mail Service? Check it out on th.mytrashmailer.com

มันทำงานอย่างไร?

มันทำงานในการยืนยันโดยไม่ใช้โทรศัพท์หรือ SIM ได้อย่างไร? คุณสามารถยืนยันตัวเองกับบริการใด ๆ ซึ่งร้องขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้โดยใช้บริการฟรีของเรา คุณยังสามารถรับข้อความตัวอักษร (SMS) ด้วยหมายเลขมือถือออนไลน์ของคุณได้ ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณจากบุคคลที่สามใด ๆ แล้วใช้บริการยืนยันออนไลน์ฟรีของเรา

» วิธีการ «

Hide your number

ซ่อนหมายเลขของคุณ

รับการยืนยันจากโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใช้ SIM หรือมือถือ ใช้มันกับบริการออนไลน์ทุกประเภท เช่น WhatsApp หรือ Facebook

Secure your number

รักษาความปลอดภัย

ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการส่งแบบเข้ารหัสผ่านทางโปรโตคอล HTTPS ที่ปลอดภัย (SSL ซึ่งย่อมาจาก Secure Sockets Layer)

Protect your real mobile number

ปกป้องหมายเลขที่แท้จริง

ไม่ต้องกรอกหมายเลขที่แท้จริงของคุณอีกต่อไป! เราปกป้องคุณจากบุคคลที่สามหรือสแปมเมอร์ใด ๆ